Biden voert aanzienlijke klimaatregulering in

Biden voert aanzienlijke klimaatregulering in

De nieuwe president van de Verenigde Staten neemt stappen om de impact van klimaatverandering te verminderen

President Joe Biden heeft een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd om de klimaatverandering aan te pakken. Deze maatregelen zullen helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd de economie te stimuleren. Het doel is om de Verenigde Staten tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Een van de belangrijkste maatregelen van de regering-Biden is het opnieuw invoeren van de regels voor auto’s en lichte vrachtwagens. Deze regels werden tijdens de regering-Trump afgeschaft en zouden de uitstoot van broeikasgassen met miljarden tonnen hebben verhoogd als ze niet waren teruggedraaid. Het terugdraaien van deze regels zal helpen om de klimaatimpact van het transport te verminderen en de verkoop van elektrische voertuigen te stimuleren.

De regering-Biden heeft ook aangekondigd dat ze het Clean Power Plan zullen herstellen en versterken. Dit plan, dat tijdens de regering-Obama werd ingevoerd, had tot doel de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales te verminderen. Het werd echter ingetrokken door de regering-Trump. Het herstellen en versterken van dit plan zal helpen om de elektriciteitssector te decarboniseren en zo een belangrijke bron van broeikasgasemissies aan te pakken.

Verder zal de regering-Biden nieuwe regels invoeren om de methaanuitstoot van olie- en gaswinning te verminderen. Methaan is een broeikasgas dat ongeveer 84 keer sterker is dan koolstofdioxide op korte termijn. Het verminderen van deze uitstoot zal helpen om de klimaatimpact van de olie- en gassector te verminderen.

De regering-Biden heeft ook aangekondigd dat ze de Verenigde Staten opnieuw zal laten toetreden tot het Klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord, dat tot doel heeft de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau, werd door de regering-Trump verlaten. Het opnieuw toetreden tot dit akkoord zal de betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de internationale inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken, herstellen.

Al met al zijn de aangekondigde maatregelen van de regering-Biden een belangrijke stap in de richting van het verminderen van de klimaatimpact van de Verenigde Staten en het stimuleren van een duurzame economie. Door samen te werken met andere landen en belanghebbenden kan de Verenigde Staten een werkelijk leiderschap tonen in de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering.Bron: https://www.huffpost.com/entry/biden-climate-regulations_n_6446c32ae4b011a819c2f46d

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *